Упаковка з картону – ефективна реалізація технологій циркулярної економіки!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В середовищі виробників упаковки в Україні відбулась значна подія, а саме: 25-26 вересня 2019 року у київському Premier Hotel Lybid відбулась ХІІІ науково-практична конференція «Пакувальна індустрія (циклічна економіка в пакуванні)».

Для участі у конференції зібрались провідні фахівці більше 30 компаній України та Європи. Теми для обговорення і дискусій стосувались питань розробки та впровадження технологій замкнутого циклу у виробництві пакувальної продукції, основна мета яких спрямована на зменшення навантаження на довкілля у всіх вимірах – економічному, матеріальному та енергетичному.

Учасники конференції заслухали 15 доповідей фахівців різних напрямків пакувальної індустрії, де були розкриті сучасні проблеми людства, пов’язані із використанням упаковки з різних матеріалів. Цінність доповідей полягала у наведених конкретних прикладах технічних і технологічних рішень, які вже впроваджені та успішно використовуються для забезпечення виробництва упаковки, яка після її основного використання може бути повторно застосована, або компостована чи перероблена у вторинні ресурси.

ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» також був активним учасником конференції. Представник комбінату – начальник управління контролю і інженерного аудиту Галина Долінська представила презентацію та виступила з доповіддю на тему: «Упаковка з картону – ефективна реалізація технологій циркулярної економіки».

У доповіді було відображено, яким чином розвивалось людство, діяльність якого призвело до глобальних екологічних проблем, які були спроби вирішення цих проблем та, чому світова економіка здійснює перехід від лінійної моделі до циркулярної. Основна думка доповіді полягала у тому, що ресурсами можна і необхідно управляти: «Відходи» – це те слово, яке ми маємо забути, щоб перейти до економіки повного (замкнутого циклу) або, як її ще називають, циркулярної економіки».

Значну частину доповіді було присвячено розкриттю особливостей переробки вторинної сировини (макулатури) при виробництві картонної упаковки, загальному місці упаковки з картону в структурі всієї упаковки на різних ринках, частки картонної упаковки в структурі відходів упаковки, які утворюються в Україні, та поводженню з відходами упаковки в Україні та країнах Європи.

Детально зазначивши основні переваги упаковки з картону та гофрованого картону у порівнянні з іншими видами пакування, Галина Долінська розгорнуто показала весь життєвий шлях упаковки, як повний замкнутий цикл усіх технологій від виробництва сировини до використання макулатури. «Найбільш часто у світі як вторинну сировину використовують гофрокартон, головна перевага якого полягає в тому, що він виготовляється з повністю відновлюваних природних ресурсів, які повністю придатні для повторного використання. Гофрокартон – основа переробної промисловості з обсягами, що нараховують мільйони тонн умовного волокна в рік. Переробка 1 т макулатури економить 3,0–4,5 м3 деревини, або близько 15 дорослих дерев, а також знижує споживання електроенергії, тепла, води» – надала такі дані Галина Долінська.

Учасники конференції, на прикладі технологічних розробок ПАТ «ЖЦПК», а саме: конструкції упаковки, яка впливає на економічність, зручність у користуванні, безпечності мали можливість заглянути у майбутнє розвитку своїх підприємств у напрямку збільшення частки використання картонної упаковки: «Упаковка з гофрокартону є найбільш затребуваною у виробників електротоварів, а також виробників продуктів харчування. Крім цього, це оптимальний матеріал для виробництва тари, готової до викладки на полиці супермаркетів. Вона дозволяє скоротити час і зусилля на розпакування і демонстрацію продукту в магазині. Щорічний приріст ринку гофрокартону складатиме 4,3%» – зазначила доповідач.

У своїй доповіді Галина Долінська підкреслила, що ПАТ «ЖЦПК», як виробник паперу, картону, гофрокартону і транспортної тари з гофрокартону, усвідомлює про вплив своєї виробничої діяльності на навколишнє природне середовище: «Підприємство для виробництва продукції переробляє макулатуру, запобігаючи забрудненню довкілля паперовими відходами. Крім цього, застосовувані на підприємстві технології дозволяють зберігати від вирубування дорослі дерева, здійснювати заходи з охорони атмосферного повітря, ґрунтів, охорони та раціонального використання водних ресурсів для мінімізації негативного впливу на природу. Для зміцнення конкурентних переваг, розширення частки ринку за рахунок підвищення якості продукції при одночасному зниженні витрат розпочато реалізацію довгострокових програм розвитку основних ланок товариства, введено в експлуатацію нове обладнання, освоєно виробництво нових видів продукції, впроваджено заходи з енергозбереження».

Усі доповіді на конференції мали продовження у дискусіях, які стануть підставою для плідної співпраці між учасниками, а практичні рекомендації та приклади дадуть можливість ефективного використання новітніх розробок на виробництвах!