ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТ 2020 РОКУ!

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Кафедра екології та технології рослинних полімерівзапрошують Вас отримати вищу освіту в галузі целюлозно-паперової і хімічної промисловостей!

Кафедра є єдиною в Україні, яка здійснює підготовку фахівців в галузі комплексного перероблення рослинної сировини, отримання целюлози і деревної маси, виробництва паперу та картону, наноматеріалів, етерів та естерів целюлози. Студенти спеціальності опановують загальноосвітні та інженерні дисципліни, а також вивчають хімію та технологію виробництва і перероблення найбільш розповсюджених і доступних природних полімерів, які постійно відновлюються в природі у значних масштабах. Виробничі навички студенти накопичують в період практики на кращих підприємствах галузі та в науково – дослідних інститутах. Після закінчення навчання на випускників чекає цікава, матеріально приваблива робота на целюлозно – паперових підприємствах України та інших споріднених фірмах і установах, спеціалізованих науково – дослідних та проектно-конструкторських інститутах, в аспірантурі кафедри.

Вступ на освітній ступінь БАКАЛАВР (термін навчання 4 роки) на спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія (денна/заочна форми навчання) здійснюється за сертифікатами ЗНО за дисциплінами:

  1. українська мова та література;
  2. математика;
  3. хімія або біологія, або фізика

 Вступ на освітній ступінь МАГІСТР (термін навчання 1 р. 4 міс.) на спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, освітня програма «Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології» (денна/заочна форми навчання) здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра або спеціаліста, або магістра за будь-якою спеціальністю

Для вступу необхідно зареєструвати електронний кабінет вступника та скласти:

  1. єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО;
  2. фаховий іспит;
  3. додатковий іспит (в разі зміни спеціальності).

 Для подачі електронної заяви вступнику необхідно обрати ВУЗ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», факультет Інженерно-хімічний та поставити 1 пріоритет (найвищий) спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія

КІЛЬКІСТЬ БЮДЖЕТНИЙ МІСЦЬ ДОСТАТНЯ!!!!!!

ГУРТОЖИТКОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО!

 Консультації з питань щодо вступу та подання документів:

Доцент Черьопкіна Романія Іванівна – т. 096 363 71 13, chromi5@ukr.net

сайт кафедри: https://eco-paper.kpi.ua/