Інвестиції в майбутнє!

В сучасному світі, у всіх сферах виробництва і обслуговування, високий рівень активності займає розвиток технічних і технологічних процесів. Застарілі правила і закони замінюються на нові розробки, проекти, директиви. Поряд із сучасними світовими інноваціями розвивається і ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат».

Глобальним проривом для комбінату можна назвати поточний проект з реконструкції виробничої системи паропостачання, яка передбачає влаштування вбудованих індивідуальних котелень для паперово-картонного цеху та цеху гофрокартонної тари з паропродуктивністю
30 т/год. та 4 т/год. Загальна теплова потужність котелень складе 25 МВт і, згідно з нормативами, розрахована на 30 років експлуатації.

У процесі планованої діяльності, після здійснення реконструкції системи паропостачання, із існуючих потенційних видів впливів основним є вплив на атмосферне повітря. На геологічне середовище, мікроклімат, водне середовище, ґрунт, рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти, техногенне та соціальне середовища об’єкт, реконструкція якого передбачається, суттєво не впливає.

Проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин визначено, що закладені проектом рішення на території підприємства та на межі санітарно-захисної зони, забезпечать значення концентрацій забруднювачів в приземному шарі атмосфери нижче максимально разових гранично допустимих концентрацій (ГДКм.р.) речовин. Розрахована в проекті санітарно-захисна зона котельні входить до СЗЗ підприємства в цілому та не збільшує її.

З метою недопущення аварійних ситуацій проектом передбачається система технічних і організаційних заходів безпеки, направлених на запобігання, попередження, обмеження масштабів та наслідків аварій. Для запобігання пожеж об’єкт, що проектується обладнується системами автоматичної пожежної сигналізації і системою блискавко захисту.

Заходи, розроблені в проекті, дають можливість зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення об’єкту, знижують до мінімуму дію негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряне середовище, водні ресурси та інші компоненти природного середовища.

Інвестиції в систему управління енергетичними ресурсами окупляться значним підвищенням ефективності виробничих процесів завдяки зниженню кількості споживання енергоресурсів на одиницю виготовленої продукції. Найбільш вагомим позитивним показником після реконструкції системи паропостачання буде отримання екологічного ефекту. Зупинка існуючого теплоенергоцеху сприятиме зниженню негативного впливу на навколишнє природне середовище за показником вмісту суспендованих твердих частинок (зола) у викидах в атмосферу зі стаціонарних джерел, які утворюються внаслідок спалювання вугілля.

Ми постійно прагнемо підвищувати ефективність роботи і скорочувати негативний вплив на довкілля, з метою зробити нашу компанію і всю планету екологічно безпечними для майбутніх поколінь.