Якість

Екосвідомість професіоналів Жидачівського комбінату знаходить своє відображення в нових виробах. Пакувальні матеріали, паперово-картонні вироби, споживча упаковка і транспортна тара повністю відповідають сучасним вимогам ринку по екологічній упаковці.

На Жидачівському комбінаті здійснюється комплексний контроль екокачества в продовженні всього технологічного процесу виробництва: від приймання сировини до випуску готової продукції.

Зважаючи на асортимент продукції, яка виготовляється на підприємстві, стійкий розвиток і економічна стабільність комбінату напряму залежить від перспективного розвитку економіки, так як існує пряма залежність між показником ВВП, обсягами споживання і обсягами виробництва паперово-картонної продукції.

Споживча цінність продукції ПАТ «ЖЦПК» перевірена часом. Більшість наших партнерів-замовників, як в Україні, так і за кордоном, є багаторічними постійними клієнтами товариства. Працюючи з нами вони отримують якісну продукцію, конкурентні ціни, задовільний рівень сервісного обслуговування та інформаційної підтримки. Частка експорту складає 20 % від загального обсягу виробництва товарної продукції.

Завдання підвищення якості є довготерміновим і безперервним, тому що рівень якості не може бути постійною величиною. На якість продукції впливає значна кількість факторів, які діють як самостійно, так і у взаємозв’язку між собою.

Проведений аналіз показує, що якістю можна і треба управляти. Управління якістю – це не ізольований вид діяльності одного підрозділу. Цей процес охоплює операції всіх відділів, включаючи ті, які займаються маркетингом, новими технологічними розробками, виробництвом, пакуванням, транспортуванням і диспетчерським контролем.

Міжнародний Сертифікат

Шановні замовники, постачальники і партнери!

З радістю інформуємо Вас про успішне проходження сертифікації ланцюга постачання Публічного акціонерного товариства «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат».
05 листопада 2018 року за результатами сертифікаційного аудиту було зареєстровано міжнародний сертифікат відповідності ланцюга постачання товариства за номером FC-COC-804900 з терміном дії з 05.11.2018 р. по 04.11.2023 р.

Даний сертифікат підтверджує, що ПАТ «ЖЦПК» забезпечує управлінські і виробничі вимоги до ланцюга постачання у межах підприємства, а також, сертифікація за системою FSC® (FSC-C144407) означає, що ми робимо свій вагомий внесок у підтримку управління як місцевими, так і світовими лісами та відповідального використання лісових деревних ресурсів. Погоджуючись з принципами FSC, керівництвом підприємства підписана відповідна «Декларація прихильності».

Головною метою діяльності підприємства є виробництво якісної, конкурентоспроможної, безпечної, екологічно чистої продукції, що виготовлена із сировини з сертифікованих та контрольованих джерел. Наявність FSC сертифіката гарантує контроль за закупівлею сировини, виробництвом продукції на всіх стадіях її обробки, перетворення та поширення (продажу), сприяє прозорості руху продукції товариства, виготовлених із таких матеріалів, у ланцюгу постачання.