Стратегічне майбутнє

Одним із позитивних показників діяльності будь-якого підприємства є стабільність виробництва і постійне покращення основних результатів роботи. В той же час, ринкові відносини диктують потребу в компактності і високотехнологічності виробництва, вимагають гнучкості у виконанні конкретних замовлень. Для того, щоб відповідати цим новим вимогам, вищим керівництвом комбінату проведено глибокий аналіз виробничо-господарської діяльності всіх структурних підрозділів підприємства, мета якого полягала у виявленні і мобілізації резервів виробництва і покращення на цій основі економічних показників діяльності. В результаті проведеного аналізу було виявлено сильні і слабі сторони внутрішнього середовища комбінату, намічені заходи вдосконалення та стратегічні напрямки розвитку комбінату.

Наш шлях до якості та досконалості включає не лише піклування про основне виробництво. Ми також дбаємо про інфраструктуру комбінату, вирішуємо питання енергозбереження, екологічної безпеки регіону та покращення умов праці персоналу комбінату. Основне в цій роботі – втілити в життя стратегію якості як спосіб підвищення продуктивності, зменшення затрат, збільшення прибутків, покращення життєвого рівня наших працівників.

Стратегічний напрямок господарсько-фінансової діяльності комбінату – виведення на ринок високоякісної, конкурентоспроможної продукції, забезпечення високої ефективності виробничої діяльності, максимальне завантаження наявних виробничих потужностей підприємства, оновлення технічної бази виробничого обладнання, розроблення та впровадження нових технологій і нових видів продукції, які б відповідали сучасним вимогам споживачів.

Наші очікування у майбутньому – це результати діяльності команди менеджерів, які забезпечать стабільну робота підприємства, щорічні інвестиції в розвиток технічної бази та інфраструктури, збережені робочі місця та постійний ріст заробітної плати.

Ми впевнені, що відновлення виробництва на ПАТ «ЖЦПК» дозволить зміцнити економічний потенціал галузі, забезпечити економічну і соціальну підтримку та розвиток  регіону.