Персонал

Основною цінністю товариства завжди був і залишається його персонал. Ми впевнені, що наш успіх безпосередньо залежить від професіоналізму кожного співробітника, його відданості справі. Ми створюємо відповідне виробниче середовище, яке сприяє найбільш повному розкриттю потенційних можливостей кожного працівника. Для цього впроваджуються заходи з реконструкції виробництва та механізації трудомістких процесів.

Історія комбінату багата іменами працівників, які віддали йому практично все своє трудове життя. Особливу шану складаємо ми нашим ветеранам, які перебувають на заслуженому відпочинку. Сьогодні хочеться згадати і подякувати всім працівникам, які створили і зберегли підприємство, передали наступним поколінням для його розвитку і примноження. Ветерани і сьогодні живуть думками та переживаннями про комбінат. Дуже часто на вулиці при зустрічі із знайомими колишніми працівниками вони запитують: «Як там комбінат, як ви працюєте ?». Вони і на пенсії живуть його життям, бажають успіхів всім нам – сьогоднішнім працівникам. Ми, в свою чергу, також думаємо за майбутнє, в якому стані ми передамо підприємство наступному поколінню. Необхідно зробити все, щоб молоді спеціалісти мали бажання прийти, працювати і розвивати наш целюлозно-паперовий комбінат. Ми їх приймемо і навчимо так, як колись прийняли і навчили нас.

Сьогодні особливе місце серед працівників комбінату займають ветерани, які відпрацювали на комбінаті 20 і більше років. За час трудової діяльності з молодих робітників і спеціалістів вони перетворились у висококваліфікованих працівників, справжніх професіоналів своєї справи. Золотим фондом підприємства є працюючі ветерани праці, готові поділитися своїм досвідом з молодими працівниками. Всім, хто працює на комбінаті, зв’язує з цим підприємством своє майбутнє, хотілось би, щоб комбінат успішно працював багато років.